DERFOR:
Alle lyspærer, fra lysrør til juletrepynt, halogenpærer og sparepærer inneholder miljøgifter.
En av miljøgiftene er kvikksølv, som er svært giftig selv i små konsentrasjoner. Når kvikksølv er på avveie er veien kort til våre matkilder; både grønt, fisk og kjøtt. Kvikksølv er svært skadelig for sentralnervesystemet og nyrene og kan gi fosterskader.

I lyspærer som samles inn blir miljøgiftene tatt hånd om på en trygg måte. Resten av lyspærene går til gjenvinning.
Ved å returnere brukte lyspærer sparer du miljøet for både farlige utslipp og unødvendig ressursbruk.

RENAS' hjemmesider kan du lære mer om hva de forskjellige miljøgiftene i lyspærer og annet elektronisk utstyr kan forårsake. Naturvernforbundet har også nyttig informasjon på sine hjemmesider
SLIK:
Alle produkter som trenger strøm for å fungere skal returneres.
Noen kjeder tilbyr forbrukerne egne bokser eller poser som du kan samle brukte lyspærer i.
Lyspærer og lysrør må ikke knuses, men leveres hele og sorteres som EE-avfall.

Lyspærene som blir innlevert i butikk eller til gjenvinningsstasjon sendes videre til anlegg som har spesialisert seg på å håndtere denne type produkter.
Vil du lese mer om retur av lyspærer og andre EE-produkter, se RENAS' hjemmesider. Er du nysgjerrig på hvilke krav myndighetene har til alle som selger, produserer og importerer lyspærer kan du lese mer om det her.
HER:
Alle som selger lyspærer og andre lyskilder er pålagt å ta i mot denne type produkter når de ender som avfall. Du finner egne miljøstasjoner i butikker som selger lyspærer.
Alle kommunale avfallsmottak tar også i mot lyspærer.
Kjeder som gjør det enkelt for deg som forbruker å returnere brukte lyspærer er: